Koersen op een schone sport

Op 17 juni 2013 presenteerde de Commissie Anti-Doping Aanpak (Commissie Sorgdrager) haar eindrapport 'Meedoen of stoppen'. De conclusie: het wegwielrennen staat op een keerpunt. De onthullingen van de laatste jaren hebben geleid tot een andere houding ten opzichte van doping. Echter, de ingezette cultuur-verandering is nog jong en verdient alle steun die het kan krijgen.

KNWU, Dopingautoriteit en NOC*NSF

In navolging op het rapport hebben de KNWU, de Dopingautoriteit en NOC*NSF het actieplan Koersen op een schone sport opgesteld. Het plan – gesubsidieerd door het ministerie van VWS – richt zich hoofdzakelijk op de wielersport, maar dient daarnaast als pilot voor een sportbrede anti-dopingaanpak.

Doelstellingen

Een toelichting op de pijlers, is te vinden in de oorspronkelijke subsidieaanvraag. Meer informatie over de resultaten van het actieplan, is te vinden op de website van de KNWU.

Vragen over de 100% Dope Free Challenge?
Stuur een mail naar: antidoping@knwu.nl.

Een aantal acties op een rijtje:

100% Dope Free Challenge

Vrijwel niemand beslist van de ene op de andere dag om doping te gaan gebruiken. Vaak ontstaat er een cultuur waarin je langzaam steeds dieper in het grijze gebied wordt getrokken. Daarom hebben we de 100% Dope Free Challenge ontwikkeld. Via het doorlopen van vijf dilemma’s kun je checken hoe sterk jij in je eigen schoenen staat. Dus…ga jij de uitdaging aan?

In de maand april is de 100% Dope Free Challenge door de KNWU leden vanaf 15 jaar en ouder gespeeld als een online wedstrijden waarmee mooie prijzen te winnen waren. Vanaf heden is de Challenge beschikbaar voor iedereen die de dillema’s wil doorlopen echter is het niet langer een wedstrijd en zijn er geen prijzen meer aan verbonden.

Voorlichtingssessies met Rudi Kemna

In de winter 2013/voorjaar 2014 heeft Rudi Kemna in samenwerking met de Dopingautoriteit door het hele land inspirerende anti-doping voorlichten verzorgd. Niet alleen bij de districten, maar Rudi is ook langs geweest bij de RTC’s, NTC’s, de dag van de wielersport en op een bijeenkomst voor de ploegen. Vanaf heden is het verhaal van Rudi ook online beschikbaar en inzetbaar om binnen uw vereniging of trainingsgroep te gebruiken om het onderwerp bespreekbaar te maken of de discussie op te starten.

Stuurdoppenactie

In het kader van de bewustwording zijn er 100% Dope Free stuurdoppen gemaakt. Alle KNWU licentiehouders kregen de stuurdoppen - plus informatie over de risico’s, rechten en plichten omtrent dopingcontroles - gratis thuisgestuurd. Met deze stuurdoppen, waarbij de slogan ‘Koers schoon, gebruik je doppen!’ hoort, konden de sporters laten zien dat ze staan voor een schone sport.

100 extra controles

Controleren voor het creëren van meer bewustwording, het aantonen van een schone sport en daarnaast het vergroten van de zichtbaarheid. Dit zijn de belangrijkste doelen om binnen ‘Koersen op een schone sport’ jaarlijks 100 extra dopingcontroles te laten uitvoeren. Deze extra controles vinden voornamelijk plaats in de categorie junioren als extra impuls op de bewustwording.

Vertrouwenspunt Sport

Het Vertrouwenspunt Sport is vorig jaar officieel gelanceerd en is inmiddels vol in bedrijf. Bij dit meldpunt kunnen sporters, begeleiders en anderen terecht met vragen en meldingen van zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels en die de integriteit van de sporter of de sport aantasten.